กิจการระบบการขนส่ง Logistics

กิจการระบบการขนส่ง Logistics จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าในขบวนการขั้นตอนเหล่านั้น ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโยงที่ติดต่อสื่อสารให้มีความชัดเจน สะดวกรวดเร็วและคล่องตัวที่สุดในการใช้งาน อีกทั้งยังคงต้องสามารถติดตามสินค้าได้ว่า ขณะนี้มีความเป็นมา เป็นไปอย่างไร ถึงมือผู้บริโภคหรือยัง 

วิทยุสื่อสาร SPENDER NETWORK รุ่น TC-1H ทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ไร้ซึ่งข้อกำจัดเรื่องระยะทาง สามารถเชื่อมต่อทุกการใช้งานเข้าด้วยกันด้วยความมั่นใจ รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ PC-DISPATCHER  หรือศูนย์สั่งการเฉพาะซึ่งมีการออกแบบมาสำหรับ โลจิสติกส์โดยเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อระบบสัญญาณ GPS แบบเรียลไทม์ รวมทั้งทราฟฟิกการจราจร บนท้องถนนเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่สะดวกที่สุดรวมทั้งการ GPS Tracking System ทำให้ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่สั่งการตลอดเวลา และอีกหลากหลายฟังค์ชั่นที่น่าสนใจ..

  • Stun เป็นการสั่งปิดการใช้งานชั่วคราวของเครื่อง กรณีเครื่องหาย โดยสามารถปิดการใช้งานได้ทันที ไม่ว่าตัวเครื่องจะเปิดการใช้งานอยู่หรือปิดเครื่องไว้ก็ตาม และสามารถเปิดกลับมาให้ใช้ได้ปรกติทันทีแบบออนไลท์ทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องกลับมาที่ศูนย์หลัก
  • Platform Audio เป็นฟังค์ชั่นเฉพาะ สำหรับการบันทึกข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้งาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะสามารถโหลดออกมาเป็นไฟล์เสียงได้โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเปิดใช้และกำหนดสิทธิ์โดย Admin หลักเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางบุลคลด้วย
  • GPS Positioning เป็นการเปิดใช้คำสั่งให้ตัวเครื่องส่งสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ ขึ้นไปบันทึกที่ Server หรือศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วทำการส่งข้อมูลที่อยู่ดังกล่าวกลับมาที่ ศูนย์สั่งการเพื่อแสดงตำแหน่งสถานะ ปัจจุบัน ในลักษณะ Real Time ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งของสินค้าได้โดยทันที และทั้งนี้ยังสามารถกำหนดอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ด้วย กรณีมีการขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนด จะมีสัญญาณเตือนแจ้งไปยังศูนย์สั่งการณ์ ทันที
  • View Location เปิดการแสดงตำแหน่งบนหน้าจอโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมศูนย์สั่งการ (PC-Dispatcher) ทำให้สามารถทราบตำแหน่งแน่ชัดของผู้ใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนขอความช่วยเหลือกำลังเสริม หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากรณีฉุกเฉินได้ตรงจุด

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.

Thank you for your submission

Verified by MonsterInsights