กิจการเพื่อการบริหารพื้นที่และอาคารสำนักงาน

การสื่อสารภายในพื้นที่และอาการสำนักงานมีความสำคัญในการเชื่อมการติดต่อระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุกิจกรรมใดๆ ในการบริหารงาน  จึงต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ฉับไว ถูกต้องเนื่องด้วยการบริหารพื้นที่ขนาดใหญ่และในอาคาร มากไปกว่านั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความฉับไวในการตัดสินใจ ในพื้นที่ที่เป็นตึกสูง วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-245 PMR PLUS จะทำให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และความสูงต่ำของพื้นที่อาคาร ด้วยคุณภาพของสัญญาณ และความคมชัดของเสียง ด้วยระบบการเข้ารหัส…

Read More

วิทยุสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ล้วนมีความต้องการระบบสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น เช่น คุณภาพของสัญญาณ ความคมชัดของเสียงของคู่สนทนา หรือแม้กระทั่งความสามารถในการทะลุทะลวงของสัญญานในพื้นที่อับ วิทยุสื่อสาร  SPENDER TC-246H PLUS  ออกแบบดีไซน์ ให้มีกำลังส่งสูงและสามารถระบายความร้อนได้ดีได้รับมาตรฐาน IP-67 ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันน้ำได้ที่เป็นอย่างดี ขนาดเหมาะมือแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับ งานสมบุกสมบัน  ทนต่อการตกกระแทก ด้วยมาตรฐาน(USA) MIL-STD…

Read More

Government

วิทยุสื่อสาร หรือเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 เป็นนิยามหรือวลีสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ๆ ของเครื่องวิทยุสื่อสารที่ผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งความถี่ได้เองหน้าตัวเครื่องวิทยุ แต่สามารถตั้งความถี่ที่ต้องการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปผ่านคอมพิวเตอร์(Programing Software) หรือโดยวิธีอื่น ซึ่งเครื่องประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้ใน “หน่วยงานราชการ” และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยการใช้ความถี่ จะต้องเป็นคลื่นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น SPENDER TD-98G…

Read More

กิจการเพื่อการติดต่อสื่อสารในกู้ภัย-หน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาล

การทำงานในส่วนทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นการแข่งขันกับเวลาก็มีความต้องการการสื่อสารที่ดีและชัดเจนทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประสานงานข้อมูล อุปกรณ์การเตรียมห้องฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉินเข้ามารักษายังห้องผ่าตัด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้าย วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-751H PLUS ทำให้การติดต่อสื่อสารประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีกำลังส่งสัญญาณสูงทะลุทะลวงได้ดี ทนต่อการตกกระแทก ด้วยมาตรฐาน(USA) MIL-STD 810 Class…

Read More

กิจการเพื่อการใช้งานในการรักษาความปลอดภัย

การใช้งานวิทยุสื่อสารในการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทเอกชน ต่างก็จำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารทั้งสิ้น โดยในบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องใช้งานติดต่อในเรื่องฉุกเฉิน หรือ รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่ วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-245HA Plus เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป ประสานงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีด้วยความมั่นใจ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ทำการบันทึกช่องความถี่ได้มากถึง 199…

Read More

กิจการระบบการขนส่ง Logistics

กิจการระบบการขนส่ง Logistics จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าในขบวนการขั้นตอนเหล่านั้น…

Read More

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.

Thank you for your submission

Verified by MonsterInsights