Why Us?

ความไว้วางใจของผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตลอด 37 ปี ทั้งการให้บริการต่อผู้ใช้งานทั่วไป, องค์กรเอกชนชั้นนำของประเทศ, หน่วยงานราชการทุกระดับ T.C. GROUP มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการใช้งานสินค้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ

สินค้าคุณภาพ ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพ ISO:9001:2015 ที่ทางบริษัทยึดถือในการปฏิบัติ สินค้าทุกชิ้นจึงมีการตรวจสอบก่อนการส่งมอบไปยังผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ 

ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยการมีส่วนร่วมในการออกแบบ,ทดสอบ,ผลิตสินค้าทุกชิ้น ทีมวิศวกรมีความมั่นใจในการบริการหลังการขายอย่างรวดเร็วและแม่นยำตรงจุด ด้วยเครื่องมือการตรวจวัดโดยเฉพาะ

การรับประกันสินค้า 2 ปี ด้วยการให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ผ่านคุณภาพสินค้าของผุ้ใช้งาน บริษัทจึงมีนโยบายการรับประกันสินค้ามากกว่า 2 ปี ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่แท้ทุกชิ้น และได้เตรียมพร้อมอะไหล่แท้สำหรับการให้บริการหลังการรับประกันมากกว่า 10 ปี

พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยทางเลือกในการวางระบบวิทยุสื่อสารมีหลากหลาย อีกทั้งความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความแตกต่างกัน บริษัทฯจึงเตรียมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานแต่ละท่านอย่างเหมาะสมเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

Our Brands

เพื่อความเหมาะสมต่อการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน บริษัทฯ  ได้แบ่งแบรนด์สินค้าเพื่อครอบคลุมต่อความความหลากหลายทางเทคโนโลยี ดังนี้

Feature Articles

Anti Jam

ด้วยปัญหาในปัจจุบันการใช้งานวิทยุสื่อสารมีความหนาแน่น ทำให้การใช้งานของผู้ใช้งานมีความไม่เป็นส่วนตัว รู้สึกมีความไม่ปลอดภัยในข้อมูลที่สื่อสาร และมีการรบกวนจากผู้ใช้งานนอกกลุ่มทางวิศวกรของทางบริษัทฯ จึงคิดค้นระบบป้องกันการดักฟังอย่างสมบูรณ์ ที่มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า “Anti-Jam” ติดตั้งในเครื่อง TC-245PMR Plus

Spender Network

เป็นระบบวิทยุสื่อสารที่รับส่งสัญญานผ่านระบบเซลลูล่า (IP Radio) โดยรองรับการทำงานได้ทั่วโลก ,มีความเป็นส่วนตัวในการช่องสัญญานส่วนตัว, มีระบบ GPS ผ่าน การทำงานของ Google Map เพื่อระบุตำแหน่งเพื่อการประสานงานที่แม่นยำ

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.

Thank you for your submission

Verified by MonsterInsights