ใช้งานต่อไม่มีสะดุด กับ IP Radio บนระบบ SPENDERNETWORK 

ขอแนะนำ “โปรแกรมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม” ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์วิทยุ IP Radio ในเครือข่าย Spender Network เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ต่อเนื่อง เราจึงพร้อมให้บริการวิทยุสำรองในช่วงที่เครื่องหลักของคุณอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง

ประโยชน์สำคัญของ“โปรแกรมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม”

• ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง: หากเครื่องหลักของเกิดปัญหา ผู้ใช้งานสามารถนำมาตรวจเช็คเครื่อง IP radio ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองหรือศูนย์บริการหลักของเรา ท่านสามารถขอรับเครื่องสำรองเพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารได้ขณะที่ศูนย์บริการ TC Group ดูแลเครื่องหลักของคุณ

• ไม่มีค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องทดแทน เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ไร้รอยต่อ

• ตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองทั่วประเทศ: โปรแกรมนี้มีให้บริการผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองของเราเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการและการบริการที่ดีที่สุด

วิธีการทำงานของ “โปรแกรมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม”:

1. หากเครื่องวิทยุ IP Radio ของคุณมีปัญหา ให้นำเครื่องไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองหรือศูนย์บริการหลักของเรา

2. แจ้งความต้องการเพื่อใช้เครื่องทดแทนระหว่างซ่อม คุณจะได้รับเครื่องสำรองเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ขณะที่เราซ่อมบำรุงเครื่องหลักของคุณ (กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนก่อน)

3. เมื่อเครื่องหลักของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งคืนเครื่องสำรองและรับเครื่องหลักของคุณกลับคืนมาในสภาพที่ได้รับบริการเสร็จเรียบร้อย

เงื่อนไขของ“โปรแกรมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม”

1. ความพร้อมของเครื่องสำรอง: เครื่องสำรองขึ้นอยู่กับความพร้อมในขณะนั้น แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองหรือศูนย์บริการหลักก่อนที่จะนำเครื่องเข้ารับบริการ

2. เกณฑ์ความเหมาะสม: โปรแกรมนี้เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีประกันเครื่องหรือมีข้อตกลงบริการที่ยังไม่หมดอายุกับเราเท่านั้น และเครื่องจะต้องลงทะเบียนในเครือข่าย Spender Network และต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองเพื่อให้ได้รับสิทธิ์บริการเครื่องสำรอง

3. ระยะเวลาใช้งานเครื่องสำรอง: เครื่องสำรองจะใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่เครื่องหลักอยู่ระหว่างการซ่อมเท่านั้น เมื่อเครื่องหลักซ่อมเสร็จแล้ว เครื่องสำรองจะต้องคืนพร้อมกับรับเครื่องหลักของท่าน หากไม่คืนเครื่องสำรองตามกำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องสำรอง

4. สภาพของเครื่องสำรอง: เครื่องสำรองอาจเป็นเครื่องที่ได้รับการตกแต่งใหม่ แต่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และตรงตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ ลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องสำรองในระหว่างการใช้งาน และอาจถูกเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่หากเครื่องสำรองได้รับความเสียหาย

5. กระบวนการบริการ: ลูกค้าจะต้องนำเครื่องที่มีปัญหาไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองหรือศูนย์บริการหลัก เพื่อรับบริการเครื่องสำรองและจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม

6. ข้อจำกัดของบริการ: โปรแกรมนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องที่เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุ หรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต เครื่องสำรองอาจไม่มีการตั้งค่าหรือข้อมูลเหมือนกับเครื่องหลัก ลูกค้าควรสำรองข้อมูลที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า

7. การเปลี่ยนแปลงและการยุติโปรแกรม: บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติโปรแกรมเครื่องสำรองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของโปรแกรมจะสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการ

📌สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

📞Hotline : 0852229111

📢Facebook: facebook.com/spenderclub

📱Line@ : https://bit.ly/linespenderclub

🛒Official Store :https://bit.ly/thspenderclub

🎥Youtube : https://bit.ly/ytspenderclub

📷IG:https://bit.ly/igthspenderclub

📰Twitter: https://bit.ly/twspenderclub

#TCSale #WalkieTalkie #Countdown #Spender #spenderclub #วิทยุสื่อสาร #tconsite #วอแดง #วิทยุสมัครเล่น #TwoWayRadio#tconsite #วอซิม #PushToTalk #วอแดง #วิทยุสื่อสาร #วิทยุสมัครเล่น #poc #วอใส่ซิม #คนใช้เค้ารู้กัน #ipradio #WalkieTalkie#ตรวจเช็คซ่อมฟรี #ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต #spendernetwork #TC1H #TC5M #กรุ๊ปสาธารณะ #tc1h #วิทยุสื่อสารราคาถูก

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.

Thank you for your submission

Verified by MonsterInsights