แนะนำแท่นชาร์จ Spender Multi-Charger

การใช้งานวิทยุสื่อสารในหลายๆ ในองค์กรมีความสำคัญเพื่อประสานงานหลายๆ ภาคส่วนเพื่อบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ  ทั้งเหตุด่วนหรือ แม้กระทั้งการใช้งานโดยปกติประจำวัน การเตรียมพร้อมวิทยุสื่อสารจึงมีความสำคัญเพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ต้องมั่นใจอยู่เสมอว่าวิทยุสื่อสารของเราสามารถใช้งานได้ทันที   แบตเตอร์รี่จึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะเครื่องที่พร้อมใช้งาน แบตเตอร์รี่ก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกัน โดยหลายๆ องค์กรมีวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งานหลาย ๆ เครื่อง ซึ่งต้องมีการชาร์จแบตเตอร์รี่ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ โดยส่วนใหญ่จะพบว่าปัญหาเต้ารับของแท่นชาร์จ นั้นไม่เพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมกัน จึงต้องมีการแยกการชาร์จแบตเตอรี่ในหลายๆ จุด ทำให้การควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรได้ไม่สม่ำเสมอ และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นต้น…

Read More

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.

Thank you for your submission

Verified by MonsterInsights