FORGOT YOUR DETAILS?

Model TCH-100 copy

MODEL: TCH-100

อุุปรกรณ์เสริม MOBILE TM-591 DTV

ขอแนะนำ TCH-100 ที่มาพร้อมกับ…

– Mouse ด้านหลัง Front Control ที่ใส่ได้กับ TM-591DTV ได้พอดี 100%
– สายสำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Main System กับ Front Control ด้วยขนาดความยาว 3 เมตร และออกแบบมา สำหรับเครื่อง TM-591DTV โดยเฉพาะ
– ขายึด Mouse พร้อม สกรู ที่ทำมาจากแผ่นเหล็กคุณภาพดีไม่หักงอ

TOP