FORGOT YOUR DETAILS?

NEWS

เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัทฯ T.C. Group ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากทางบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

            เพื่อยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัทฯ T.C. Group จึงขอปรับอัตราค่าคิดค่าบริการดังต่อไปนี้

* ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ​ที่ยังไม่หมดประกันยังคงได้รับบริการฟรีตามปกติ *

** อนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ได้รวมค่าขนส่งในอัตราค่าบริการใหม่ไว้แล้ว ทั้งนี้อัตราค่าบริการใหม่จะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป **

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มอบการบริการที่ดีที่สุดต่อท่านในโอกาสอันใกล้นี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 089-661-1062

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                  ประพันธ์ ศรีสิงห์

                                                                                                 ผู้จัดการศูนย์บริการ

TOP