FORGOT YOUR DETAILS?

NEWS

1040×1040

บริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องวิทยุสื่อสารฟรี ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในเครือ T.C. Group ช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. กู้ภัย อาสาฯ ที่จำเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารในการประสานงานสู้ภัยโควิด-19

เพื่อให้เกิดการประสานงานในการสื่อสาร  ในการติดต่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19  อาทิเช่น  การประสานงานขอความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโควิด-19  ในภาวะฉุกเฉิน  หรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคหน่วยงาน อสม. ที่ช่วยประสานงานในส่วนของหน่วยงานคัดกรองให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหน่วยงานทางการแพทย์   การนำส่งผู้ประสบภัยโควิด-19 ส่งโรงพยาบาลสนามตามแต่ละจุด  ล้วนต้องมีการสื่อสารกันที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ทางบริษัท  จึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนบริการตรวจเช็คเครื่องซ่อมให้ฟรีกับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจริงใช้เครื่องวิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ SPENDER,SENDER,SPEEDER,TC.COM
  2. จำกัดสิทธิ์ในการส่งเครื่องมาซ่อม  โดยจะให้สิทธิ์เพียงเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน ต่อการส่งเครื่องมาซ่อม 1 เครื่องเท่านั้น  เพื่อเป็นการกระจายการบริการให้ทั่วถึงกัน
  3. หลักเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ามาซ่อม แนบเอกสาร
  4. สำเนาบัตรข้าราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์  หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่พนักงานอาสาสมัครกู้ภัย

แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ท่านได้เข้าปฏิบัติงานประจำอยู่ส่งแนบมาด้วย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 1 ฉบับ

  • เครื่องที่ส่งมาตรวจซ่อมจะต้องเป็นอาการลักษณะทั่วไป เช่น กดคีย์ส่งไม่ได้ กำลังส่งไม่ออก  ภาครับ SENSITIVITY LOW 

ความถี่ไม่ตรง เป็นต้น (เครื่องตกน้ำและโดนรถเหยียบมา จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้บริการ) 

  • ทำการแจ้งรายละเอียดเข้ามาก่อนทางไลน์ service.center (ไม่มี @)  แจ้งชื่อผู้ส่งซ่อม /รุ่น อุปกรณ์ที่แนบมา/อาการเสียของเครื่องวิทยุ พร้อมระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งให้ชัดเจน  
  • เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  คุณราณี /คุณสุภาพร   เบอร์โทร  089-6611062/098-8298165

ที่อยู่ในการจัดส่ง  

บริษัท ที.ซี.เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด 99 หมู่ 5 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130  

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                      คุณสุมาลี ลัดหลวง

                                                                                        กรรมการผู้จัดการ

TOP